Muziektherapie voor kinderen

LET OP! I.V.M. ZWANGERSCHAP & WERK IN LOONDIENST IS DE PRAKTIJK VOORLOPIG EERST GESLOTEN.

Binnen de therapiesessies met kinderen wordt er zowel gebruik gemaakt van actieve muziektherapie (zelf spelen) als receptieve muziektherapie (muziek ontvangen). Met muziek als middel werken we spelenderwijs aan het uiting geven aan behoeftes en gevoelens, inzicht krijgen in eigen gedrag, verwerking van ‘problemen’ of het beoefenen van sociale vaardigheden en communicatievaardigheden. Daarbij maken we gebruik van improvisatie op instrumenten, emotiespelen, luisteren naar en/of tekenen op muziek, zingen, bewegen op muziek en (muzikale) rollenspelen.

Hoe ziet dat eruit?
Observatie
Er wordt gestart met 3 observatiesessies waarbij ik als therapeut kijk hoe het kind zich in de muziek begeeft. Na deze observatieperiode zal ik een verslag schrijven dat wordt besproken met ouders/verzorgers. Gezamenlijk zullen we dan bepalen of muziektherapie geschikt is en wat de behandeldoelen zullen zijn. Natuurlijk is deze periode ook bedoelt voor het kind zelf om te ervaren of hij/zij zich prettig voelt binnen mijn muziektherapie praktijk.

Behandeling
Meestal volgt een behandelperiode van in eerste instantie 10 sessies waarbij gewerkt wordt aan de gezamenlijk opgestelde doelen. Dit kunnen doelen zijn als het vergroten van zelfvertrouwen, het versterken van de sociale vaardigheden of het leren uiting geven aan gevoelens etc. 
Binnen MuzieKracht staat daarbij voorop dat het kind zijn/haar proces leidend is. Wanneer zich tijdens de behandeling andere issues aandienen die voor het kind voorop staan, kunnen doelen bijgesteld worden. Het belangrijkste is dat een kind leert vanuit zijn eigen kunnen en tempo. Uiteraard wordt er ook tijdens de behandelperiode de voortgang met ouders/verzorgers besproken. Dit gebeurt door middel van een tussenevaluatie en een eindevaluatie (inclusief behandelverslagen).

Voor wie?
Kinderen met een laag zelfbeeld of die wel wat meer weerbaarheid en zelfvertrouwen kunnen gebruiken. Kinderen die moeilijke situaties moeten doorstaan, zoals scheiding, verlies of ander soort (grote) veranderingen en hier ondersteuning bij kunnen gebruiken. Kinderen die moeite hebben hun emoties (verbaal) te uiten. Kinderen die moeten leren omgaan met leerproblemen of sociale beperkingen, zoals add, autisme of adhd etc.

Kennismaking & intake
Voorafgaand aan de observatiesessies vindt er een kort kennismakingsgesprek plaats waarin wordt besproken waar het kind en/of ouders/verzorgers tegen aanlopen. Daarna wordt de observatieperiode gebruikt om voor beide kanten te kunnen bepalen of muziektherapie geschikt is.

Duur sessie
45min/1 uur